Kontakt

Za više informacija pozovite

Dr Lenka Tenžera – assistent
+381641445583

Marijana Medenica Jašović – saradnik za ekonomska pitanja
+381631872205

Kontakt formular