O nama

Centar za razvoj homeopatske medicine pored organizacije edukacije po evropskim akademskim standardima i stvaranja uslova za implementaciju akademskih standarda u visoko medicinsko obrazovanje iz ove oblasti u našoj zemlji, podstiče i pruža logističku podršku postdiplomcima za naučnoistraživačke radove iz oblasti homeopatske medicine. Aktivno radi na širenju svesti o naučnoj osnovi homeopatije, njenoj primeni, zastuplejnosti, rezultatima i ograničenjima. Poznavanje osnovnih zakonitosti homeopatske medicine neizostavni je deo osnovne medicinske kulture.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Centar:

  • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti homeopatske medicine
  • organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije iz oblasti homeopatske medicine
  • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na homeopatsku medicinu, u skladu sa zakonom
  • pruža usluge u oblasti homeopatske medicine
  • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave homeopatijom
  • pokreće inicijative za donošenje, izmene i dopune domaćih i međunarodnih dokumenata u oblasti homeopatske medicine
  • učestvuje u domaćim i međunarodnim forumima u oblasti homeopatije
  • promoviše i organizuje kampanje o značaju homeopatske medicine