Cena edukacije

Kontinuirana medicinska edukacija iz klasične homeopatije, odnosno iz holističko-individualne medicine koju nudimo je jedina u našoj zemlji u kojoj je program organizovan po akademskim standardima i po ugledu na najbolje škole iz ove oblasti.

Lekari koji nemaju nijednu završenu školu iz oblasti homeopatske medicine

Cena edukacije za prvu godinu trogodišnjeg školovanja je 135000,00 RSD. Školarina se može platiti u 3 rate : Prva rata pri potpisivanju ugovora o školovanju u iznosu od 35000,00 RSD, druga rata pre početka prvog semestra u iznosu od 50000,00 RSD i treća rata do 31.01.2024. u iznosu od 50000,00 RSD.

Polaznici nemaju dodatnih troškova za organizaciju kolokvijuma i ispita.

Lekari koji imaju diplomu škole iz oblasti homeopatske medicine

Lekarima koji su diplomirali homeopatsku medicinu, u zavisnosti od programa škole koju su pohađali, biće omogućeno polaganje ispita po edukativnim oblastima kako bi slušali samo onaj deo nastave koji nisu imali u prethodnom školovanju. Oblast iz koje uspešno polože ispit ne moraju slušati. Na ovaj način njihova edukacija može biti kraća i jeftinija.