Cena edukacije

Edukacija iz integrativne medicine koju nudimo je jedina u našoj zemlji u kojoj je program iz oblasti homeopatske medicine organizovan po akademskim standardima i po ugledu na edukativne programe drugih medicinskih specijalizacija.

Lekari koji nemaju ni jednu završenu školu iz oblasti homeopatske medicine

Cena edukacije u trajanju od 3 godine je 135 000,00 dinara godišnje. Školarina se plaća 40500,00 pri upisu godine i ostatak u 9 mesečnih rata po 10500,00 dinara mesečno.

Polaznici nemaju dodatnih troškova za literaturu, niti za organizaciju kolokvijuma i ispita.

Lekari koji imaju diplomu škole iz oblasti homeopatske medicine

Lekarima koji su diplomirali homeopatsku medicinu, u zavisnosti od programa škole koju su pohađali, biće omogućeno polaganje ispita po edukativnim oblastima kako bi slušali samo onaj deo nastave koji nisu imali u prethodnom školovanju. Oblast iz koje uspešno polože ispit ne moraju slušati, čime njihovo školovanje može biti kraće i jeftinije. Za studiranje po skraćenom programu moguće je polagati:

Ispit iz oblasti teorije – ispit ima tri dela i potrebno je tačno odgovoriti na 51% pitanja iz svakog dela:

 • istorija homeopatske medicine, Hanemanov Organon
 • savremena homeopatska medicina
  • homeopatska fiziologija i filozofija,
  • homeopatske teorije koje objašnjavanju pomeranje patologije,
  • modeli naučnih studija iz oblasti homeopatske medicine
  • homeopatski lek, dejstva homeopatskog leka, reakcije na homeopatski lek

Ispit iz poznavanja materije medike

Ispit iz poznavanja praktičnog rada

 • Delovi homeopatske anamneze:
  • intervju,
  • repertorizacija,
  • rubrike i simptomi,
  • pitanja pomoću kojih se diferenciraju lekovi,
  • prva preskripcija,
  • druga preskripcija

Cena svakog ispita je 24.000 dinara.

Pohađanje praktične nastave je obavezno i košta 60.000 dinara za 1.200 sati rada sa mentorom i 6 meseci samostalnog rada pod supervizijom mentora i završava se uspešno položenim ispitom iz praktičnog dela. Uslov za pohađanje praktične nastave je uspešno položen ispit iz poznavanja praktičnog rada.

Za polaganje praktičnog dela je potrebno 6 meseci samostalno voditi najmanje 10 slučajeva:

 • Uzeti anamnezu
 • Uraditi analizu slučaja i repertorizaciju
 • Uraditi diferenciranje lekova
 • Propisati prvi lek
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 30 dana
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 2 meseca
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 3 meseca
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 4 meseca
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 5 meseci
 • Evaluirati slučaj, ponoviti lek ili propisati drugi lek nakon 6 meseci

Ispit iz praktičnog dela se ne naplaćuje dodatno.