Prijava

 

Prijavljivanje je u toku. Da biste se prijavili potrebno je:

  • popuniti i poslati prijavu, nakon čega ćete dobiti profakturu za uplatu prve rate godišnje školarine
  • poslati potvrdu o uplati prve rate godišnje školarine od 30.000 dinara na račun Centra za razvoj homeopatske medicine 160-524841-57
    • Primalac: Centar za razvoj homeopatske medicine, Obilićev venac 10/8, 11000 Beograd
    • Svrha uplate: prva rata stručne edukacije
    • poziv na broj dobijate u profakturi

Nakon prijema uplate I rate godišnje školarine i prijave, dobijate na mail potvrdu o uplati i prijavi. 

Rok za uplatu druge rate godišnje školarine je 30. septembar 2020. Primalac, račun, svrha uplate i poziv na broj su isti kao kod uplate I rate. Nakon prijema druge rate dobijate Potvrdu o upisu specijalističke edukacije. 

Za sva dodatna pitanja možete nam se direktno obratiti.