Prijava

 

Prijavljivanje – upis je u toku.

Pre nego što pristupite prijavljivanju obavezno pročitajte Pravilnik o organizaciji i realizaciji kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti klasične homeopatije, odnosno holističko-individualne medicine, Program edukacije i Uslovljenost polaganja ispita.

Za upis je potrebno:

  1. Popuniti i poslati prijavu. Nakon toga dobićete na e-mail koji ste naveli u prijavi, predračun o uplati prve rate ili cele školarine. 
  2. Skinuti sa sajta Ugovor o finansiranju studenta kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti klasične homeopatije, odnosno holističko-individualne medicine, odštampati ga u dva primerka, potpisati oba primerka i poslati ih na adresu: Centar za razvoj homeopatske medicine, Obilićev venac 10/8, 11000 Beograd sa priloženom uplatnicom kojom potvrđujete da ste uplatili prvu ratu školarine u iznostu od 45000,00 rsd (ili ceo iznos školarine za prvu godinu edukacije u iznosu od  155000,00 rsd na račun: Banka Intesa 160-524841-57; svrha – uplata prve rate KME za 2024/25 godinu ili uplata celog iznosa edukacije za 2024/25 godinu); primalac Centar za razvoj homeopatske medicine, Obilićev venac 10/8, 11000 Beograd. 
  3. Pre no što pošaljete potpisane ugovore i uplatnicu, potrebno je da ih skenirate i pošaljete na e-mail edukacija@chmed.org.rs 
  4. Nakon evidentiranja uplate, odgovorno lice Centra za razvoj homeopatske medicine, potpisaće Ugovor.  Skenirani potpisani primerak dobićete na e-mail naveden u prijavi i original potpisani primerak dobićete na adresu navedenu u prijavi. 

Za sva dodatna pitanja možete pozvati broj 069 1445583 svakog radnog dana od 9:00 – 10:00 sati.