Želite da u svom radu primenjujete i homeopatsku medicinu?

Savremena medicina integriše dostignuća komplementarnih metoda lečenja.
Prijavite se za edukaciju iz integrativne medicine nakon koje možete dobiti rešenje Ministarstva zdravlja za primenjivanje homeopatskih principa lečenja u lekarskom radu.

Pitajte nas Prijavite se
  • Prijavljivanje je u toku

 

Upis druge generacije polaznika za školsku 2024/25. počinje 1. maja.

Uputstva za upis pogledajte na stranici PRIJAVA

Predavanja prvog semestra 2024. počinju 5. oktobra u 9:00.
Obaveštenje o mestu održavanja predavanja biće poslato polaznicima škole na e-mail u periodu od 17.9.2024. do 21.9.2024., kao i detaljan plan edukacije za prvi semestar školske 2024/25 godine.

 

 

 

Šansa za zaposlenje

Svi koji sa odličnim uspehom završe edukativni program ili uspešno prođu proveru znanja, moći će skraćno ili puno radno vreme da rade u ordinaciji homeopatske medicine ALONA sve dok se dovoljno ne osamostale da mogu pokrenuti sopstvenu privatnu praksu. 

Zašto učiti homeopatsku medicinu

Budućnost zdravstva

Budućnost organizacije zdravstvenog sistema je transformacija tradicionalnog zdravstvenog sistema u integrativni zdravstveni sistem po ugledu na Švajcarsku čime se stvara potreba za lekarima koji poznaju komplementarne, naučno priznate metode lečenja.

Priznata metoda lečenja

Homeopatija je u našoj zemlji legalna metoda lečenja kojom se mogu baviti samo lekari u zdravstvenim ustanovama koje imaju rešenje Ministarstva zdravlja za primenu ove metode.

Trend savremene medicine

Trend savremene medicine je integracija dokazano uspešnih komplementarnih metoda lečenja, kao što su homeopatija i akupunktura, u zdravstveni sistem zbog dobrih rezultata i manje cene.

Švajcarska

Kome je namenjena edukacija


Apsolventima medicinskih, stomatoloških i farmaceutskih fakulteta

Skraćuju period do sasvim izvesnog zaposlenja


Lekarima/stomatolozima na obaveznom medicinskom stažu

Obučavaju se iz oblasti kojom sebi omogućavaju sigurno zaposlenje


Lekarima opšte medicine, stomatolozima i farmaceutima

Omogućavaju sebi da budu u trendu sa najsavremenijim medicinskim dostignućima koja su primenjiva bez velikih ulaganja


Lekarima specijalistima

Mogu integrisati razne metode lečenja u svom radu poput lekara u Švajcarskoj

 

*Za osobe koje imaju završenu srednju ili strukovnu medicinsku školu, biće organizovan skraćeni oblik edukacije kako bi se osposobile za rad u ordinacijama homeopatske medicine pod supervizijom lekara.

Šta dobijate edukacijom?

Privatna lekarska praksa

Mogućnost da sa malo ulaganja otvorite sopstvenu privatnu lekarsku praksu Ukoliko želite da radite sami u sopstvenoj ordinaciji integrativne medicine imaćete:

  • Konsultantsku pomoć pri pokretanju sopstvenog posla
  • Stručnu konsultantsku pomoć pri rešavanju najtežih slučajeva od strane edukativnog tima
  • Pravnog zastupnika za zaštitu profesionalnog integriteta

Kontinuirana medicinska edukacija

Potrebni su vam bodovi za produženje licence – edukativni tim će organizovati predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije čime dobijate nova saznanja iz oblasti kojom se bavite, kao i bodove za produženje licence.

Konsultovanje i zajedničko rešavanje najtežih slučajeva

Stalnu online pomoć pri analizi i rešavanju najtežih slučajeva. Svi studenti koji uspešno završe edukaciju biće deo umreženog tima čime će biti omogućeno konsultovanje i zajedničko rešavanje najtežih slučajeva. Edukativni tim će biti na raspolaganju za teške slučajeve.

Stručnu pomoć za naučna istraživanja i pisanje naučnih radova

Edukativni tim organizuje istraživački centar koji će biti stručna podrška svim studentima koji žele da se bave naučnoistraživačkim radom. Studenti koji upišu Postdiplomske doktorske studije medicinskih nauka, imaće posebne angažmane u okviru samog istraživačkog centra.

* Program edukacije je napravljen po ugledu na programe medicinskih specijalizacija i edukativni tim će raditi na tome da se ova specijalizacija prizna od strane Ministarstva zdravlja.

 

Sve je veća potreba za naučnim istraživanjima iz oblasti homeopatske medicine

Naučni radovi iz homeopatske medicine se objavljuju sve više u naučnim časopisima konvencionalne medicine koja integriše i naučno objašnjava dostignuća svih nauci poznatih metoda lečenja. Studije o dejstvu homeopatskih lekova su rađene ne samo na ljudima i životinjama, već i na kulturama tkiva gde je placebo efekat nemoguć. Objavljene su nove teorije iz oblasti homeopatske medicine koje imaju veliki prediktabilni značaj bez obzira na vrstu primenjene terapije. U praksi već dokazano uspešna, homeopatska medicina je sada veoma zanimljivo područje naučnog istraživanja koje zahteva integraciju različitih naučnih oblasti.

Homeopatska medicina beleži sve veći broj korisnika

Najbogatije zemlje sveta poput Švajcarske daju homeopatskoj medicini isti status koji ima i konvencionalna zapadna medicina, jer adekvatno primenjeno homeopatsko lečenje ne samo da ima efekta već i štedi novac zdravstvenog budžeta. Popis u Švajcarskoj iz 2016 je pokazao da se 2/3 Švajcaraca leči homeopatijom ili akupunkturom.

Homeopatska medicina u našoj zemlji

Homeopatskom medicinom u našoj zemlji mogu se baviti samo lekari koji nakon adekvatne edukacije iz ove oblasti koja je organizovana po akademskim standardima, dobiju rešenje Ministarstva zdravlja da u svom radu mogu primenjivati principe lečenja iz homeopatske medicine. Homeopatska medicina se može praktikovati samo u legalno otvorenim ordinacijama, poliklinikama, bolnicama i klinikama koje ispunjavaju uslove za primenu ove metode u lekarskom radu. U „Službenom glasniku RS“ br 16/2018 objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine koji je propisalo Ministarstvo zdravlja Srbije. Među opisanim tradicionalnim/komplementarnim metodama je i homeopatija.

Način pohađanja nastave

Način pohađanja nastave

Literatura je obezbeđena u početku u vidu skripta na srpskom. Način pohađanja nastave i broj obaveznih dolazaka biće objavljen naknadno zajedno sa detaljnim planom nastave u skladu sa mestima prebivališta upisanih.

Praktična nastava

Praktična nastava je obavezna i biće organizovana od druge godine specijalističke edukacije. Studenti će biti organizovani po grupama i svaki student treba da ima najmanje 1200 sati praktičnog rada pod rukovodstvom mentora za vreme studiranja i 6 meseci staža koji podrazumeva samostalni rad pod supervizijom mentora nakon odslušanih svih predavanja.