Farmakokinetika homeopatskog leka – hipoteza

Iako su dvovekovno iskustvo, kao i brojne naučne studije i prikazi slučajeva, nedvosmisleno potvrdili lekovitost adekvatno propisanih homeopatskih lekova, do sada nije bilo naučnih hipoteza o načinu na koji ovi lekovi ostvaruju svoje lekovite dejstvo. Iako je pre nekoliko godina G. Vithoulkas (https://www.vithoulkas.com/vithoulkas/curriculum-vitae) sa svojim saradnicima objavio mogućnost da se lekovito dejstvo ostvaruje preko menjanja […]

Ostatak teksta

Termodinamički aspekt homeopatije

Profesor M. Drofenik ( https://sl.wikipedia.org/wiki/Mihael_Drofenik) je objavio naučno objašnjenje za glavni postulat homeopatije „slično se leči sličnim“. Do skoro, bez obzira na brojne studije kojima se dokazala efikasnost homeopatije, nije bilo naučnog objašnjenja za način na koji se primenjuju lekovi u homeopatskoj medicini. Ovo nije naučno objašnjenje farmakokinetike leka, već naučno objašnjenje zašto lek koji […]

Ostatak teksta