Nauka homeopatije – Džordž Vitulkas

2.480 рсд

U knjizi Nauka homeopatije Džordž Vitulkas je jasno i sveobuhvatno opisao teoriju i praksu ove metode lečenja.

U prvom odeljku, „Zakoni i principi lečenja“, Vithoulkas izlaže principe elektrodinamičke energije, objašnjava zdravlje i bolest sa holističkog aspekta i predispozicije za bolesti.

U drugom delu, „Praktična primena“, on daje detaljno objašnjenje metoda dijagnoze, pripreme, primene homeopatskih lekova kao i evaluacije slučajeva nakon primenjene terapije. Napisana jasnim, sažetim jezikom, sa obiljem ilustracija, referenci i prikaza slučajeva, knjiga Nauka homeopatije je odlična referenca za lekare homeopate i informativan uvod za zainteresovane laike.

Категорија:

Опис

Iz recenzije profesora Dejana Rakovića:
„Autoru nije trebalo dugo da shvati da homeopatija, u poređenju sa ortodoksnom medicinom – na terapijskim osnovama – ima iste razlike koje ima kvantna mehanika u poređenju sa Njutnovom fizikom. Shvatio je da su se konceptima koje homeopatija uvodi u medicinu, temelji na kojima je terapija do tada delovala preneli sa fizičkog tela na njegov elektromagnetni (EM) nivo. Svakako, uvođenjem homeopatije u polje terapije, osvanula je nova era u medicini. Homeopatija ima samo jedan hendikep, a to je da je izuzetno teško savladati je, a ovdašnje izlaganje homeopatije je autorov doprinos lakšem i potpunijem učenju budućih učenika.“
Iz recenzije profesora Vuka Stambolovića:
„Homeopatija koju nam u knjizi koja je pred nama razjašnjava profesor Vitulkas – moćno je terapijsko umeće. Na to nam, pre svega, ukazuje niz kliničkih istraživanja među kojima se posebno ističu dve meta studije. Prva je knjiga Bornhefta i Matisena “Homeopatija u zdravstvenoj zaštiti: efikasnost, prikladnost, bezbednost, troškovi” , u kojoj je prikazana analiza rađena za potrebe švajcarske Vlade. A druga je studija “Randomizirana placebo-kontrolisana istraživanja individualizovanog homeopatskog tretmana: sistematski pregled i meta-analiza”, Matia i saradnika.“