Procenjivanje nivoa ljudskog zdravlja

Na kongresu održanom 2017. godine sa temom „Autoimmunity in 2017. – Where are we now?“, profesor Vithoulkas je sa svojim naučnim timom imao poster prezentaciju rada iz oblasti homeopatske medicine „Assessing Human Health-Correlation of Autoimmune Diseases with Chemically Suppressed Acute Infections of Patient’s Past Medical History“ koji je u celini objavljen u medicinskom časopisu Journal of Autoimmune Diseases and Rheumatology.  Izvod iz apstrakta:

U radu je je predstavljen novi koncept za procenu nivoa zdravstvenog stanja pojedinca prema teoriji profesora Georga Vithoulkasa. Ova teorija ima veoma veliku prediktabilnu vrednost bez obzira na način lečenja, a u homeopatskoj medicini pomaže i kod izbora odgovarajuće terapije.

Posmatrano u svetlu psihoneuroimunologije ova teorija, između ostalog, objašnjava i uticaj supresivnog lečenja akutnih bolesti na razvoj hroničnih patologija. Naime, lečenje akutnih bolesti može ići u dva suprotna smera: može dovesti do izlečenja ili može uzrokovati postupnu degeneraciju telesne psihoneuroimunološke obrane. U vezi sa tim, simptomi se mogu smanjivati ili nestati iz dva razloga:

  1. nakon terapije telo je postiglo stanje boljeg zdravlja i simptomi više nisu potrebni = rezultat izlečenja
  2. nakon terapije zdravlje je dodatno narušeno i telo više nema dovoljno energije da bi održavalo iste intenzivne simptome = rezultat supresije bolesti odnosno dodatnog narušavanja zdravlja

Idealan tretman ne bi trebalo jednostavno da uklanja simptome dok se celokupno zdravlje pogoršava. Umesto toga, mora težiti jačanju delovanja imunološkog sistema.

Link ka objavljenom radu:

Assessing Human Health-Correlation of Autoimmune Diseases with Chemically Suppressed Acute Infections of Patient’s Past Medical History