Praktična nastava

Praktićma nastava

Praktična nastava je obavezna i biće organizovana od nakon trećeg semestra. Specijalizanti će biti organizovani po grupama i svako treba da ima najmanje 300 sati praćenja praktične primene homeopatije i 300 sati samostalnog rada uz superviziju mentora.

Specijalizanti će imati priliku da vide kako se vodi homeopatski intervju, kako se vrši analiza specijalističkih izveštaja i analiza hronologije postavljenih dijagnoza s ciljem uočavanja homeopatskih sindroma. Od četvrtog semestra biće svakodnevno uključeni u praktičan rad i u zavisnosti od individualnih sposobnosti i brzine savladavanja gradiva, biće im omogućen i samostalni rad uz superviziju mentora. Praktična nastava sprovodiće se u ordinaciji Alona koja ima Rešenje Ministarstva zdravlja za primenu metoda homeopatske medicine u lečenju pacijenata.