Praktična nastava

Praktićma nastava

Praktična nastava je obavezna i biće organizovana od druge godine specijalističke edukacije. Specijalizanti će biti organizovani po grupama i svako treba da ima najmanje 1.200 sati praktičnog rada pod rukovodstvom mentora za vreme edukacije i 6 meseci staža koji podrazumeva samostalni rad pod supervizijom mentora nakon odslušanih svih predavanja.

Specijalizanti će imati priliku da vide kako se vodi homeopatski intervju, kako se vrši analiza specijalističkih izveštaja i analiza hronologije postavljenih dijagnoza s ciljem uočavanja slike koja predstavlja indikaciono područje određenih homeopatskih lekova. Od druge godine specijalizacije biće svakodnevno uključeni u praktičan rad i u zavisnosti od individualnih sposobnosti i brzine savladavanja gradiva, biće im omogućen i samostalni rad uz superviziju mentora. Praktična nastava sprovodiće se u ordinaciji Alona koja ima Rešenje Ministarstva zdravlja za primenu metoda homeopatske medicine u lečenju pacijenata.