Farmakokinetika homeopatskog leka – hipoteza

Iako su dvovekovno iskustvo, kao i brojne naučne studije i prikazi slučajeva, nedvosmisleno potvrdili lekovitost adekvatno propisanih homeopatskih lekova, do sada nije bilo naučnih hipoteza o načinu na koji ovi lekovi ostvaruju svoje lekovite dejstvo. Iako je pre nekoliko godina G. Vithoulkas (https://www.vithoulkas.com/vithoulkas/curriculum-vitae) sa svojim saradnicima objavio mogućnost da se lekovito dejstvo ostvaruje preko menjanja strukture vode, sada je objavio mnogo realniju hipotezu o farmakokinetici potenciranog similimuma koja čeka svoju naučnu proveru. Objavljeni naučni rad možete u celini pročitati prateći link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7550134/